„POLSKI JEST COOL” to seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

 

Mamy nadzieję, że praca z serią „POLSKI JEST COOL” dostarczy zarówno studentom, jak i nauczycielom radości i satysfakcji. Życzymy dobrej zabawy i owocnej pracy.

„POLSKI JEST COOL” to pełny, spójny kurs języka polskiego jako obcego, równomiernie rozwijający umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu na poziomie podstawowym (A1 i A2).

„Polski jest cool A1/część I” to pierwsza część z serii do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 dla młodzieży i dorosłych

„POLSKI JEST COOL A1, część I” to podręcznik przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego. W jednym tomie zawarto 12 jednostek lekcyjnych, które składają się z kilku podrozdziałów, lekcję wprowadzającą, lekcję okolicznościową „Boże Narodzenie”, zeszyt ćwiczeń z kluczem, tabele gramatyczne oraz nagrania w formie plików dźwiękowych dostępnych na stronie internetowej. W podręczniku znajduje się również pierwsza część kursu fonetyki języka polskiego z nagraniami.

NOWOŚĆ!

„Polski jest cool A1/część II” to druga część z serii do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 dla młodzieży i dorosłych

W nowej edycji kursu Polski jest cool materiał na poziomie A1 został podzielony na dwie części, a podręcznik połączony w jednym tomie z zeszytem ćwiczeń, co zdecydowanie ułatwia pracę zarówno nauczycielowi, jak i korzystającym z książki studentom. W Polski jest cool A1/cz. II Książka studenta i ćwiczenia, stanowiącym drugą część kursu na poziomie A1, zawarto 12 jednostek lekcyjnych, które składają się z kilku podrozdziałów, lekcję okolicznościową „Wielkanoc”, zeszyt ćwiczeń z kluczem, tabele gramatyczne uwzględniające materiał z obydwu części oraz nagrania w formacie MP3 dostępne online. W podręczniku znajduje się również druga część kursu fonetyki języka polskiego z nagraniami.

„Polski jest cool A2/część I” to kolejna część naszego kursu do nauki języka polskiego jako obcego.

Część I to 10 lekcji obejmujących połowę materiału niezbędnego do opanowania języka na poziomie A2. Student w jednym tomie otrzymuje podręcznik, część ćwiczeniową oraz pełne nagrania na płycie CD. Materiał gramatyczny i leksykalny prezentowany jest w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, struktura każdej lekcji jest logiczna i konsekwentna, a ćwiczenia ciekawe i różnorodne. Podręcznik pozwala ćwiczyć wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Zawiera wiele materiałów autentycznych, pozwalających lepiej poznać polskie realia, umożliwia również rozwijanie u uczących się kompetencji międzykulturowych. Podręcznik pomaga przygotować się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie A2.

NOWOŚĆ!

„Polski jest cool A2/część II” to kolejna część naszego kursu do nauki języka polskiego jako obcego.

Część II to kolejne 10 lekcji obejmujących połowę materiału niezbędnego do opanowania języka na poziomie A2. Student w jednym tomie otrzymuje podręcznik, część ćwiczeniową oraz pełne nagrania - dostepne online w formacie MP3. Materiał gramatyczny i leksykalny prezentowany jest w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, struktura każdej lekcji jest logiczna i konsekwentna, a ćwiczenia ciekawe i różnorodne. Podręcznik pozwala ćwiczyć wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Zawiera wiele materiałów autentycznych, pozwalających lepiej poznać polskie realia, umożliwia również rozwijanie u uczących się kompetencji międzykulturowych. Podręcznik pomaga przygotować się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie A2.

Nakład wyczerpany, brak możliwości zakupu. Polecamy nowe wydanie kursu, w którym podręcznik połączony jest w jednym tomie z zeszytem ćwiczeń - Polski jest cool A1/część I. Książka studenta i ćwiczenia oraz Polski jest cool A1/część II. Książka studenta i ćwiczenia. Polski jest cool A1 Książka Studenta Wydanie 2017 to 24 jednostki lekcyjne oraz dwie lekcje „okolicznościowe” (Boże Narodzenie i Wielkanoc). Każda jednostka zawiera różnorodne typy zadań pozwalające ćwiczyć różne kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego, mówienie, gramatykę i pisanie). Zamieszczono tu materiały autentyczne, dialogi imitujące naturalne sytuacje komunikacyjne oraz przejrzyste tabele gramatyczne. W książce znajdą Państwo kurs fonetyczny języka polskiego z nagraniami. Dołączona na końcu płyta MP3 zawiera nagrania tekstów i dialogów zawartych w książce.

Zeszyt ćwiczeń. Poziom A1

ISBN 9788394777920

to komplet dodatkowych ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych służących utrwaleniu struktur zawartych w  „Książce studenta”. Na końcu zeszytu umieszczono klucz do ćwiczeń.

to przede wszystkim praktyczne wskazówki dla lektorów jak wprowadzać, utrwalać i łączyć treści prezentowane w „Książce studenta” i „Zeszycie ćwiczeń”. „Książka nauczyciela – przewodnik metodyczny” zawiera również testy do przeprowadzenia po każdej jednostce lekcyjnej, klucz do ćwiczeń z podręcznika oraz transkrypcję nagrań wszystkich dialogów i tekstów umieszczonych w „Książce studenta”.

to gotowe pomysły na uatrakcyjnienie zajęć ze studentami.  Zamieszczono w niej propozycje gier, zabaw i konkursów możliwych do przeprowadzenia zarówno w parach, w zespołach, jak i w całej grupie.

ZAPOWIEDŹ

W Przewodniku metodycznym znajdziesz obudowę metodyczną każdej lekcji z Polski jest cool A2/część I oraz Polski jest cool A2/część II. Książka studenta i ćwiczenia, materiały do kopiowania, transkrypcję nagrań, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w obu podręcznikach oraz testy do przeprowadzenia po każdej jednostce lekcyjnej oraz po zakończeniu pracy z podręcznikiem.  

ZAPOWIEDŹ

Propozycje zadań aktywizujących przeznaczone do wykorzystania na zajęciach dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie A2 oraz instrukcje ich przeprowadzenia na zajęciach.

Recenzje

„Polski jest COOL” jest obszerną i kompletną w swoim zamyśle próbą stworzenia opracowania przeznaczonego na progowy poziom nauczania języka polskiego jako obcego. Jego Autorki bardzo pomysłowo i profesjonalnie konfigurują przekazywany materiał leksykalny i gramatyczny, zachowując rygor oraz gradację wynikającą z zaleceń metodycznych. Materiał skomponowany jest „nowożytnie”, a korzystanie z niego, możliwie i w trakcie lekcji, i pracy samodzielnej. Dzieje się tak dlatego, że Autorki narzuciły sobie duży rygor. Kolejne jednostki, słowa, problemy gramatyczne, konstrukcje zdaniowe wynikają konsekwentnie z poprzednich. Zachowana jest też metoda spiralna w poznawaniu i opanowaniu leksyki, co jest zasadą niezbywalną na tym poziomie zaawansowania językowego. W zestawieniu z wiodącymi publikacjami o tym samym charakterze można uznać go za bardzo dobry zamysł. Chętnie i odpowiedzialnie rekomenduję opracowanie „Polski jest COOL” autorstwa Ewy Piotrowskiej-Roli i Marzeny Porębskiej.

prof. dr hab. Piotr Garncarek

piotr-garncarek

Chciałabym zaproponować nową książkę przeznaczoną dla grup początkowych, która powstała w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL i stąd, przynajmniej częściowo, pochodzi jej tytuł –„Polski jest COOL”. Autorkom tej pozycji, Ewie Piotrowskiej-Roli i Marzenie Porębskiej, najbardziej zależało na przekonaniu swoich studentów, że język polski od pierwszej lekcji może być przede wszystkim narzędziem komunikacji, z którym każdy jest w stanie sobie poradzić. […] Autorkom udało się zachować proporcje między progresją gramatyczną i komunikacyjną – każda nowa struktura znajduje natychmiastowe zastosowanie w konkretnej sytuacji, z którą student może spotkać się na co dzień. Wielokrotne powtórzenia tego samego materiału, ale za każdym razem w innym ćwiczeniu, powodują, że każdy temat utrwalany jest podczas lekcji, a uczeń zdobywa przy tym tak potrzebną odwagę i swobodę w mówieniu. Pomagają w tym liczne rysunki, zdjęcia i diagramy. Dodatkową zaletą tej książki jest również to, że świetnie sprawdza się ona w grupach, które z językiem polskim nie miały żadnego kontaktu i dla których polski jest językiem dość egzotycznym, szczególnie w warstwie fonicznej. Książkę warto polecić również tym, którzy przygotowują grupy do egzaminów certyfikatowych. Czytaj całą recenzję na bristol.us.edu.pl.

Maria Łaszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dwie rzeczy wyróżniają tę książkę – od samego początku łatwo jest wszystko zrozumieć dzięki rysunkom i fotografiom i nie trzeba uczyć się gramatyki ani żadnych innych nudnych rzeczy. Wszystko samo wchodzi do głowy! Ćwiczenia wymuszają powtarzanie tych samych konstrukcji na różne sposoby i sam nawet nie wiesz, jak to się dzieje, że od pierwszej lekcji mówisz po polsku!

Jose Alberto Álvarez Moran z Hiszpanii

Teraz jestem studentką studiów doktoranckich na KUL-u. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Polski, powitał mnie baaaardzo trudny język. Ale książka „Polski jest COOL” ze swoją bardzo prostą strukturą i ciekawą zawartością pozwoliła mi w krótkim czasie rozumieć i mówić po polsku. Interesujące teksty oraz związane z nimi ilustracje pomagają szybciej zapamiętać nowe słowa. Gramatyka prezentowana jest w sposób systematyczny i logiczny.

Assel Baieli z Kazachstanu

Książka „Polski jest COOL” to prawdziwy skarb! Dzięki niej miałam odwagę najpierw powtórzyć A, B, C..., a potem mogłam wypłynąć na głębię języka polskiego. Dlatego tak wiele zawdzięczam jej autorkom i polecam ją wszystkim uczącym się polskiego.

s. Anafrida Biro z Tanzanii

Zamieszczone w tej książce liczne materiały do czytania, praktyczne ćwiczenia i przykłady użytecznych dialogów imitujących codzienne sytuacje w naturalnym i praktycznym kontekście prezentują reguły gramatyki języka polskiego. Niezwykle szybko przygotowują studenta do mówienia, czytania i pisania po polsku. Materiał jest bardzo dobrze zorganizowany, bogato ilustrowany i przyciąga uwagę.

Larry Wlazlo z USA

Ewa Piotrowska-Rola

Absolwentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie ukończyła także kurs glottodydaktyczny. Studiowała dziennikarstwo w Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL. Przygodę z nauczaniem obcokrajowców języka polskiego rozpoczęła już w trakcie studiów, pracując jako lektorka w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL. Doświadczenie w pracy komunikacyjnymi metodami nauczania języka polskiego zdobyła w Instytucie Kształcenia Obcokrajowców w Warszawie. Współpracowała również ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL. Prowadziła zajęcia z cudzoziemcami na wszystkich poziomach zaawansowania w ramach kursów indywidualnych, grupowych, wakacyjnych, biznesowych oraz na kursach językowych Erasmusa. Rozwój własnych dzieci zainspirował ją do poszukiwań alternatywnych metod uczenia się i fascynacji pedagogiką M. Montessori oraz neurodydaktyką. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki M. Montessori na UMCS w Lublinie. W pracy z dziećmi, jak i z obcokrajowcami, stawia na aktywizujące metody nauczania oraz kreatywne i inspirujące materiały dydaktyczne, które tworzy.

Marzena Porębska

Ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z glottodydaktyki oraz studia podyplomowe z pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Od 2008 r. związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL, gdzie prowadzi różne typy zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania na kursach semestralnych i letnich, kursach językowych Erasmusa, kursach przygotowujących do studiów w Polsce w ramach programu The English Perfect International Curricula (EPIC). W swoim dorobku ma też prowadzenie zajęć z metodyki dla przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego.
Uczestniczy w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Należy do grupy ekspertów opracowujących zestawy egzaminacyjne i kryteria oceny prac egzaminacyjnych. Jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień metodyki języka polskiego jako obcego, a szczególnie aktywizujących metod nauczania, neurodydaktyki, metod pracy z kinestetykami oraz wykorzystaniem gier i zabaw na zajęciach z języka polskiego jako obcego.

 

Seria dostępna do zamówienia na stronie naszego sklepu

Zamówienia/współpraca handlowa

Telefon

+48 727 719 776,
+48 532 592 711

©2014-2023 Polski Jest Cool