NAJWAŻNIEJSZA JEST KOMUNIKACJA

Naszym celem jest wykształcenie umiejętności komunikacji opartej na znajomości struktury i utrwalonej w naturalnych sytuacjach. Dlatego też w naszych podręcznikach dobór i kolejność wprowadzania materiału gramatycznego są podporządkowane praktyce językowej, a gramatyka nigdy nie jest ćwiczona w izolacji od prezentowanej w danej lekcji leksyki. W podręcznikach znajduje się bardzo dużo ćwiczeń komunikacyjnych. Funkcję stymulantów pełnią teksty, dialogi, fotografie, materiały autentyczne, etc.

GRAMATYKA KROK PO KROKU

W naszych podręcznikach nauka gramatyki odbywa się metodą indukcji. Nowa struktura prezentowana jest najpierw w jakiejś naturalnej sytuacji, którą wprowadzamy za pomocą różnorodnych środków (dialog, komiks, nagranie, tekst, fotografie, itp.). Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają studentom zrozumieć znaczenie nowej formy na podstawie kontekstu i sformułować rządzącą nią regułę. Utrwalanie nowej struktury następuje „krok po kroku”, poczynając od mechanicznych, sterowanych ćwiczeń, przez coraz swobodniejsze aż po ćwiczenia otwarte, stymulujące naturalną komunikację. 

PRZEJRZYSTE I LOGICZNE TABELE

Zapamiętaniu reguł służą przejrzyste i logiczne tabele prezentujące nowa strukturę (zawsze w kolorze zielonym) i reguły gramatyczne (w kolorze czerwonym). Zestawienie całego materiału gramatycznego w postaci tabel znajduje się również na końcu podręcznika. 

ĆWICZENIE WSZYSTKICH SPRAWNOŚCI

Podręczniki pozwalają ćwiczyć wszystkie sprawności  językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie) w sposób różnorodny i ciekawy. Aby uniknąć monotonii stosujemy różne typy ćwiczeń. Nagrania imitują naturalne sytuacje i dają możliwość „osłuchania się” z brzmieniem języka.

PEŁNY KURS FONETYCZNY

Podręcznik „Polski jest cool. A1” jako jedyny na rynku zawiera pełny kurs fonetyczny. Na poziomie podstawowym nauczanie wymowy jest niezwykle ważne, gdyż kształtują się nawyki fonetyczne rzutujące na cały proces nauki języka polskiego jako obcego. Dlatego podręcznik otwiera „Lekcja 0”, w której znaleźć można prezentację polskiego alfabetu oraz wiele różnorodnych ćwiczeń fonetycznych. Na końcu każdej jednostki lekcyjnej znajduje się moduł „Wymowa” poświęcony problemom fonetycznym, które mogą się pojawić w związku z ćwiczonym w danej jednostce materiałem. W każdym z tych modułów są też ćwiczenia poświęcone jakiemuś zagadnieniu z fonetyki języka polskiego. Należy dodać, że wszystkie te ćwiczenia znaleźć można na płycie mp3, co umożliwia uczącym się utrwalanie poprawnej wymowy po zajęciach.

MATERIAŁY AUTENTYCZNE

Bardzo dbamy o to, żeby teksty i dialogi preparowane były jak najbardziej naturalne i użyteczne z punktu widzenia praktyki językowej. Wprowadzamy też od samego początku nauki materiały autentyczne, z którymi studenci stykają się na co dzień (bilety, menu w restauracji czy kawiarni, repertuar kin, rozkład jazdy, tablica odlotów i przylotów, kursy walut, kwestionariusz osobowy, etc.) oraz fragmenty artykułów prasowych, diagramy, slogany, etc., których zrozumienie na tym etapie nauki daje studentom dużo satysfakcji.

POLSKIE REALIA

W naszych podręcznikach uczący się cudzoziemiec znajdzie wiele informacji na temat Polski - geografii, zabytków, kultury, tradycji (adekwatnie do poziomu), pozna najważniejsze postaci historyczne oraz znanych Polaków żyjących współcześnie, a także zdobędzie wiedzę na temat życia codziennego Polaków (m.in. sposoby spędzania wolnego czasu, rodzina, transport i komunikacja, wydatki gospodarstw domowych). Podręcznik „Polski jest cool.A1” jako jedyny na rynku zawiera dodatkowe lekcje „Boże Narodzenie” i „Wielkanoc” poświęcone wyłącznie zwyczajom i tradycjom świątecznym.

DOBRA ZABAWA

Jako że dobra zabawa, naszym zdaniem, powinna towarzyszyć nauce, aby była ona bardziej efektywna, prezentowane w podręcznikach rysunki, dialogi i ćwiczenia bywają zabawne albo prowokacyjne. Prezentowane w książkach nauczyciela: „Poradnik metodyczny” oraz "Gry i zabawy" pomysły na aktywności w parach i grupach służą przełamaniu lodów, zintegrowaniu grupy, zniwelowaniu lęku przed mówieniem i stworzeniu sytuacji komunikacyjnej zbliżonej do naturalnej. 

 

 

Książka studenta i ćwiczenia (+CD MP3). Poziom A2/cz.1

ISBN 978-83-947779-7-5

NOWOŚĆ!

„Polski jest cool A2/część I” to kolejna część naszego kursu do nauki języka polskiego jako obcego.

Część I to 10 lekcji obejmujących połowę materiału niezbędnego do opanowania języka na poziomie A2. Student w jednym tomie otrzymuje podręcznik, część ćwiczeniową oraz pełne nagrania na płycie CD. Materiał gramatyczny i leksykalny prezentowany jest w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, struktura każdej lekcji jest logiczna i konsekwentna, a ćwiczenia ciekawe i różnorodne. Podręcznik pozwala ćwiczyć wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Zawiera wiele materiałów autentycznych, pozwalających lepiej poznać polskie realia, umożliwia również rozwijanie u uczących się kompetencji międzykulturowych. Podręcznik pomaga przygotować się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie A2.

czytaj więcej zamów

Książka studenta i ćwiczenia (+nagrania online). Poziom A2/cz.2

ISBN 978-83-947779-9-9

NOWOŚĆ!

„Polski jest cool A2/część II” to kolejna część naszego kursu do nauki języka polskiego jako obcego.

Część II to kolejne 10 lekcji obejmujących połowę materiału niezbędnego do opanowania języka na poziomie A2. Student w jednym tomie otrzymuje podręcznik, część ćwiczeniową oraz pełne nagrania - dostepne online w formacie MP3. Materiał gramatyczny i leksykalny prezentowany jest w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, struktura każdej lekcji jest logiczna i konsekwentna, a ćwiczenia ciekawe i różnorodne. Podręcznik pozwala ćwiczyć wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Zawiera wiele materiałów autentycznych, pozwalających lepiej poznać polskie realia, umożliwia również rozwijanie u uczących się kompetencji międzykulturowych. Podręcznik pomaga przygotować się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie A2.

czytaj więcej zamów

Książka studenta (+CD MP3). Poziom A1

ISBN 978-83-947779-1-3

to 24 jednostki lekcyjne oraz dwie lekcje „okolicznościowe” (Boże Narodzenie i Wielkanoc). Każda jednostka zawiera różnorodne typy zadań pozwalające ćwiczyć różne kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego, mówienie, gramatykę i pisanie). Zamieszczono tu materiały autentyczne, dialogi imitujące naturalne sytuacje komunikacyjne oraz przejrzyste tabele gramatyczne. W książce znajdą Państwo kurs fonetyczny języka polskiego z nagraniami. Dołączona na końcu płyta MP3 zawiera nagrania tekstów i dialogów zawartych w książce.

czytaj więcej zamów

Zeszyt ćwiczeń. Poziom A1

ISBN 978-83-947779-2-0

to komplet dodatkowych ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych służących utrwaleniu struktur zawartych w  „Książce studenta”. Na końcu zeszytu umieszczono klucz do ćwiczeń.

czytaj więcej zamów

Książka nauczyciela. Przewodnik metodyczny. Poziom A1

ISBN 978-83-947779-3-7

to przede wszystkim praktyczne wskazówki dla lektorów jak wprowadzać, utrwalać i łączyć treści prezentowane w „Książce studenta” i „Zeszycie ćwiczeń”. „Książka nauczyciela – przewodnik metodyczny” zawiera również testy do przeprowadzenia po każdej jednostce lekcyjnej, klucz do ćwiczeń z podręcznika oraz transkrypcję nagrań wszystkich dialogów i tekstów umieszczonych w „Książce studenta”.

czytaj więcej zamów

Książka nauczyciela. Gry i zabawy (do kopiowania). Poziom A1

ISBN 978-83-947779-4-4

to gotowe pomysły na uatrakcyjnienie zajęć ze studentami.  Zamieszczono w niej propozycje gier, zabaw i konkursów możliwych do przeprowadzenia zarówno w parach, w zespołach, jak i w całej grupie.

czytaj więcej zamów