NAJWAŻNIEJSZA JEST KOMUNIKACJA

Naszym celem jest wykształcenie umiejętności komunikacji opartej na znajomości struktury i utrwalonej w naturalnych sytuacjach. Dlatego też w naszych podręcznikach dobór i kolejność wprowadzania materiału gramatycznego są podporządkowane praktyce językowej, a gramatyka nigdy nie jest ćwiczona w izolacji od prezentowanej w danej lekcji leksyki. W podręcznikach znajduje się bardzo dużo ćwiczeń komunikacyjnych. Funkcję stymulantów pełnią teksty, dialogi, fotografie, materiały autentyczne, etc.

GRAMATYKA KROK PO KROKU

W naszych podręcznikach nauka gramatyki odbywa się metodą indukcji. Nowa struktura prezentowana jest najpierw w jakiejś naturalnej sytuacji, którą wprowadzamy za pomocą różnorodnych środków (dialog, komiks, nagranie, tekst, fotografie, itp.). Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają studentom zrozumieć znaczenie nowej formy na podstawie kontekstu i sformułować rządzącą nią regułę. Utrwalanie nowej struktury następuje „krok po kroku”, poczynając od mechanicznych, sterowanych ćwiczeń, przez coraz swobodniejsze aż po ćwiczenia otwarte, stymulujące naturalną komunikację. 

PRZEJRZYSTE I LOGICZNE TABELE

Zapamiętaniu reguł służą przejrzyste i logiczne tabele prezentujące nowa strukturę (zawsze w kolorze zielonym) i reguły gramatyczne (w kolorze czerwonym). Zestawienie całego materiału gramatycznego w postaci tabel znajduje się również na końcu podręcznika. 

ĆWICZENIE WSZYSTKICH SPRAWNOŚCI

Podręczniki pozwalają ćwiczyć wszystkie sprawności  językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie) w sposób różnorodny i ciekawy. Aby uniknąć monotonii stosujemy różne typy ćwiczeń. Nagrania imitują naturalne sytuacje i dają możliwość „osłuchania się” z brzmieniem języka.

PEŁNY KURS FONETYCZNY

Podręcznik „Polski jest cool. A1” jako jedyny na rynku zawiera pełny kurs fonetyczny. Na poziomie podstawowym nauczanie wymowy jest niezwykle ważne, gdyż kształtują się nawyki fonetyczne rzutujące na cały proces nauki języka polskiego jako obcego. Dlatego podręcznik otwiera „Lekcja 0”, w której znaleźć można prezentację polskiego alfabetu oraz wiele różnorodnych ćwiczeń fonetycznych. Na końcu każdej jednostki lekcyjnej znajduje się moduł „Wymowa” poświęcony problemom fonetycznym, które mogą się pojawić w związku z ćwiczonym w danej jednostce materiałem. W każdym z tych modułów są też ćwiczenia poświęcone jakiemuś zagadnieniu z fonetyki języka polskiego. Należy dodać, że wszystkie te ćwiczenia znaleźć można na płycie mp3, co umożliwia uczącym się utrwalanie poprawnej wymowy po zajęciach.

MATERIAŁY AUTENTYCZNE

Bardzo dbamy o to, żeby teksty i dialogi preparowane były jak najbardziej naturalne i użyteczne z punktu widzenia praktyki językowej. Wprowadzamy też od samego początku nauki materiały autentyczne, z którymi studenci stykają się na co dzień (bilety, menu w restauracji czy kawiarni, repertuar kin, rozkład jazdy, tablica odlotów i przylotów, kursy walut, kwestionariusz osobowy, etc.) oraz fragmenty artykułów prasowych, diagramy, slogany, etc., których zrozumienie na tym etapie nauki daje studentom dużo satysfakcji.

POLSKIE REALIA

W naszych podręcznikach uczący się cudzoziemiec znajdzie wiele informacji na temat Polski - geografii, zabytków, kultury, tradycji (adekwatnie do poziomu), pozna najważniejsze postaci historyczne oraz znanych Polaków żyjących współcześnie, a także zdobędzie wiedzę na temat życia codziennego Polaków (m.in. sposoby spędzania wolnego czasu, rodzina, transport i komunikacja, wydatki gospodarstw domowych). Podręcznik „Polski jest cool.A1” jako jedyny na rynku zawiera dodatkowe lekcje „Boże Narodzenie” i „Wielkanoc” poświęcone wyłącznie zwyczajom i tradycjom świątecznym.

DOBRA ZABAWA

Jako że dobra zabawa, naszym zdaniem, powinna towarzyszyć nauce, aby była ona bardziej efektywna, prezentowane w podręcznikach rysunki, dialogi i ćwiczenia bywają zabawne albo prowokacyjne. Prezentowane w książkach nauczyciela: „Poradnik metodyczny” oraz "Gry i zabawy" pomysły na aktywności w parach i grupach służą przełamaniu lodów, zintegrowaniu grupy, zniwelowaniu lęku przed mówieniem i stworzeniu sytuacji komunikacyjnej zbliżonej do naturalnej. 

 

 

Zamówienia/współpraca handlowa

Telefon

+48 727 719 776,
+48 532 592 711

©2014-2024 Polski Jest Cool