NOWOŚĆ!

„Polski jest cool A1/część II” to druga część z serii do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 dla młodzieży i dorosłych

W nowej edycji kursu Polski jest cool materiał na poziomie A1 został podzielony na dwie części, a podręcznik połączony w jednym tomie z zeszytem ćwiczeń, co zdecydowanie ułatwia pracę zarówno nauczycielowi, jak i korzystającym z książki studentom. W Polski jest cool A1/cz. II Książka studenta i ćwiczenia, stanowiącym drugą część kursu na poziomie A1, zawarto 12 jednostek lekcyjnych, które składają się z kilku podrozdziałów, lekcję okolicznościową „Wielkanoc”, zeszyt ćwiczeń z kluczem, tabele gramatyczne uwzględniające materiał z obydwu części oraz nagrania w formacie MP3 dostępne online. W podręczniku znajduje się również druga część kursu fonetyki języka polskiego z nagraniami.