„POLSKI JEST COOL” to seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

 

Mamy nadzieję, że praca z serią „POLSKI JEST COOL” dostarczy zarówno studentom, jak i nauczycielom radości i satysfakcji. Życzymy dobrej zabawy i owocnej pracy.

Ewa Piotrowska-Rola

Absolwentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie ukończyła także kurs glottodydaktyczny. Studiowała dziennikarstwo w Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL. Przygodę z nauczaniem obcokrajowców języka polskiego rozpoczęła już w trakcie studiów, pracując jako lektorka w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL. Doświadczenie w pracy komunikacyjnymi metodami nauczania języka polskiego zdobyła w Instytucie Kształcenia Obcokrajowców w Warszawie. Współpracowała również ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL. Prowadziła zajęcia z cudzoziemcami na wszystkich poziomach zaawansowania w ramach kursów indywidualnych, grupowych, wakacyjnych, biznesowych oraz na kursach językowych Erasmusa. Rozwój własnych dzieci zainspirował ją do poszukiwań alternatywnych metod uczenia się i fascynacji pedagogiką M. Montessori oraz neurodydaktyką. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki M. Montessori na UMCS w Lublinie. W pracy z dziećmi, jak i z obcokrajowcami, stawia na aktywizujące metody nauczania oraz kreatywne i inspirujące materiały dydaktyczne, które tworzy.

Marzena Porębska

Ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z glottodydaktyki oraz studia podyplomowe z pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Od 2008 r. związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL, gdzie prowadzi różne typy zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania na kursach semestralnych i letnich, kursach językowych Erasmusa, kursach przygotowujących do studiów w Polsce w ramach programu The English Perfect International Curricula (EPIC). W swoim dorobku ma też prowadzenie zajęć z metodyki dla przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego.
Uczestniczy w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Należy do grupy ekspertów opracowujących zestawy egzaminacyjne i kryteria oceny prac egzaminacyjnych. Jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień metodyki języka polskiego jako obcego, a szczególnie aktywizujących metod nauczania, neurodydaktyki, metod pracy z kinestetykami oraz wykorzystaniem gier i zabaw na zajęciach z języka polskiego jako obcego.

Zamówienia/współpraca handlowa

Telefon

+48 727 719 776,
+48 532 592 711

©2014-2023 Polski Jest Cool