„POLSKI JEST COOL” to seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

 

Mamy nadzieję, że praca z serią „POLSKI JEST COOL” dostarczy zarówno studentom, jak i nauczycielom radości i satysfakcji. Życzymy dobrej zabawy i owocnej pracy.

Ewa Piotrowska-Rola

Absolwentka  filologii  polskiej  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła także studia podyplomowe z glottodydaktyki oraz studia podyplomowe z pedagogiki M. Montessori na UMCS w Lublinie. Studiowała też dziennikarstwo w Studium Komunikacji  Społecznej  i Dziennikarstwa  KUL.  Prezes  Fundacji ekologicznej W Zielone Gramy.
Od 2000 roku jest nauczycielką języka polskiego jako obcego, a od 2023 roku również egzaminatorem na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Współpracowała m.in.  z Instytutem  Kształcenia  Obcokrajowców  w Warszawie oraz w Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL. Prowadziła zajęcia z cudzoziemcami na wszystkich poziomach zaawansowania w ramach kursów indywidualnych, grupowych, wakacyjnych, biznesowych, na kursach językowych Erasmusa oraz przygotowujących do studiów w Polsce. Rozwój własnych dzieci zainspirował ją do poszukiwań alternatywnych metod uczenia się i fascynacji pedagogiką M. Montessori oraz neurodydaktyką. Prowadzi warsztaty  integracyjne,  przyrodnicze  i ekologiczne  dla  dzieci i młodzieży. W pracy z dziećmi, jak i z obcokrajowcami, stawia na aktywizujące metody nauczania zgodne ze współczesną wiedzą z zakresu neuronauk oraz kreatywne i inspirujące materiały dydaktyczne, które tworzy.

Marzena Porębska

Ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe: „Nauczanie cudzoziemców języka polskiego jako obcego” oraz „Studia z zakresu ewaluacji i pomiaru dydaktycznego”.
Od 2007 r. związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL, gdzie prowadzi różne typy zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania. W swoim dorobku ma też prowadzenie zajęć z metodyki dla studentów specjalizacji glottodydaktycznej KUL oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego pracujących w kraju oraz za granicą w ramach szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych.
Pełni  funkcję  przewodniczącej  egzaminów  certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, a także bierze udział w pracach zespołu badającego prawidłowość oceny prac egzaminacyjnych. Należy do Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, w którym pełni funkcję kierownika podzespołu A2. Jest również członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień metodyki języka polskiego jako obcego, a szczególnie aktywizujących metod nauczania, neurodydaktyki, wykorzystania gier i zabaw na zajęciach oraz zagadnień socjokulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Zamówienia/współpraca handlowa

Telefon

+48 727 719 776,
+48 532 592 711

©2014-2023 Polski Jest Cool